enpl

Rechtliche Hinweise

Połączenie spółek Core Services sp. z o.o. i Prosoftlab S.A. (publikacja planu połączenia wraz z załącznikami).

Merger plan of the companies Core Services sp. z o.o. and Prosoftlab S.A. (publication of the merger plan with attachments).

 

CS SF 2021-09-01 BILANS PL signed

CS SF 2021-09-01 RZIS PL signed

Core Services merger plan attachment 1 signed

Core Services merger plan attachment 2 signed

Core Services merger plan attachment 3 signed

Core Services merger plan attachment 4 signed

Core Services merger plan signed

PSL SF 2021-09-01 BILANS PL signed

PSL SF 2021-09-01 RZIS PL signed